English Arabic dictionary قاموس إنجليزي عربي

Search Al Qamoos dictionary in English, Arabic or combine both.
English Term Arabic Term Google Define Domain
agricultural production index numbers

الأرقام القياسية للانتاج الزراعى

agricultural production index numbers

Statistics
agricultural statistics

الاحصائيات الزراعية

agricultural statistics

Statistics
agricultural survey

مسح زراعى

agricultural survey

Statistics
agricultural year

سنة زراعية

agricultural year

Statistics
AHFSI

الرقم القياسى التجميعى للأمن الغذائى الأسرى

AHFSI

Statistics
aligned systematic sample

عينة منتظمة متراصة

aligned systematic sample

Statistics
alignment chart

مخطط بيانى

alignment chart

Statistics
allocation of sampling units

تخصيص وحدات المعاينة

allocation of sampling units

Statistics
allocation of the sample

توزيع العينة

allocation of the sample

Statistics
allokurtic (adj)

مختلط التفرطح

allokurtic (adj)

Statistics
allowable defect

عيب مسموح به

allowable defect

Statistics
alpha coefficient

معامل ألفا

alpha coefficient

Statistics
alpha-error

خطأ من النوع الأول، خطأ من النمط الأول

alpha-error

Statistics
amount of information

كمية المعلومات

amount of information

Statistics
amount of inspection

كمية الفحص

amount of inspection

Statistics
amplitude ratio

نسبة سعة الذبذبة

amplitude ratio

Statistics
analysis of covariance

تحليل التغاير

analysis of covariance

Statistics
analysis of covariance (ANCOVA)

تحليل التغاير

analysis of covariance (ANCOVA)

Statistics
analysis of crop response to fertilizers

تحليل استجابة المحاصيل للأسمدة

analysis of crop response to fertilizers

Statistics
ancillary estimator

مقدر مساعد

ancillary estimator

Statistics

Pages