English Arabic dictionary قاموس إنجليزي عربي

Search Al Qamoos dictionary in English, Arabic or combine both.
English Term Arabic Term Google Define Domain
accessibility notes

ملاحظات إمكانية التشغيل

accessibility notes

Library
accessibility options

خيارات التشغيل

accessibility options

Library
accessibility products

منتجات إمكانية التشغيل

accessibility products

Library
accessibility services

خدمات إمكانية التشغيل

accessibility services

Library
accessibility tools

أدوات التشغيل

accessibility tools

Library
accessibility wizard

معالج التشغيل

accessibility wizard

Library
accessible

يسهل الوصول إليه، ممكن الوصول إليه، سهل المنال، منفتح

accessible

Library
accessing

الوصول إلى

accessing

Library
accessing records

جاري الوصول إلى السجلات

accessing records

Library
accession

إضافة، تسجيل، قيد، اقتناء

accession

Library
accession date

تاريخ القيد

accession date

Library
accession list

قائمة الإضافات

accession list

Library
accession number

رقم القيد، رقم التسجيل

accession number

Library
accession order

ترتيب حسب الإضافة، ترتيب زمني، ترتيب رقمي

accession order

Library
accession record

دفتر أو سجل القيد، سجل الإضافة، دفتر أو سجل العهدة

accession record

Library
accession slip

جذاذة الإعداد

accession slip

Library
accession stamp

خاتم التسجيل

accession stamp

Library
accessioning

عملية القيد أو التسجيل

accessioning

Library
accessions

إضافات

accessions

Library
accessions list

سجل القيد، قائمة الإضافات

accessions list

Library

Pages