English Arabic dictionary قاموس إنجليزي عربي

Search Al Qamoos dictionary in English, Arabic or combine both.
English Term Arabic Term Google Define Domain
Biadditive

ثنائي الجمعية

Biadditive

Mathematics
Bianchi identity

مطابقة بيانكي

Bianchi identity

Mathematics
Biased

متحيز

Biased

Mathematics
Biased test

اختبار لا متحيز

Biased test

Mathematics
Bicompact

متراص

Bicompact

Mathematics
Bicompact set

مجموعة متراصة

Bicompact set

Mathematics
Bicompactum

فضاء متراص مقاسي

Bicompactum

Mathematics
Bicomplex

ثنائي المعقد

Bicomplex

Mathematics
Biconditional operation

عملية ثنائية شرطية

Biconditional operation

Mathematics
Biconjugate

ثنائي الترافق

Biconjugate

Mathematics
Bicontinuous function

دالة ثنائية الأستمرار

Bicontinuous function

Mathematics
Bidual

ثنائي الثنوية

Bidual

Mathematics
Bifurcation theory

نظرية التشعيب

Bifurcation theory

Mathematics
Biharmonic

ثنائي التوافق

Biharmonic

Mathematics
Biholomorphic mapping

تماثل تحليلي

Biholomorphic mapping

Mathematics
Bijective function

دالة تقابلية

Bijective function

Mathematics
Bilateral convolution

تلاف ثنائي الجانب

Bilateral convolution

Mathematics
Bilateral laplace transform

محول لابلاس الثنائي الجانبية

Bilateral laplace transform

Mathematics
Bilinear expression

عبارة ثنائية - الخطية

Bilinear expression

Mathematics
Bilinear symmetric form

صيغة خطانية متناظرة

Bilinear symmetric form

Mathematics

Pages