English Arabic dictionary قاموس إنجليزي عربي

Search Al Qamoos dictionary in English, Arabic or combine both.
English Term Arabic Term Google Define Domain
casualties

إصابات/ ضحايا

casualties

Linguistics
catachresis

مجاز شاذ، لحن

catachresis

Linguistics
catalyst

مادة حفازة (كيمياء)

catalyst

Linguistics
cataphor

إلماع، إشارة

cataphor

Linguistics
categorial

قاعدي

categorial

Linguistics
categorical

فصيلية

categorical

Linguistics
categories universal

مقولات جامعة/ كليات

categories universal

Linguistics
cathartic (therapy or method-)

تفريج (طريقة أو علاج- )

cathartic (therapy or method-)

Linguistics
cathartic method

تفريج (طريقة تفريجية)

cathartic method

Linguistics
cathectic energy

طاقة التوظيف

cathectic energy

Linguistics
cathexis

توظيف

cathexis

Linguistics
caudillos

زعماء

caudillos

Linguistics
causal connection

علاقة سببية

causal connection

Linguistics
c-command

تحكم مكوني

c-command

Linguistics
celebrity

مشاهير

celebrity

Linguistics
chagrin

كدر

chagrin

Linguistics
character neurosis

عصاب الطبع

character neurosis

Linguistics
charade

تمثيلية مصطنعة

charade

Linguistics
chattel

أملاك منقولة

chattel

Linguistics
choice of neurosis

اختيار العصاب

choice of neurosis

Linguistics

Pages