English Arabic dictionary قاموس إنجليزي عربي

Search Al Qamoos dictionary in English, Arabic or combine both.
English Term Arabic Term Google Define Domain
2,2'-dimethyl-1,1' - dianthraquinone

2,2' - ثنائي ميثيل 1,1' - ثنائي الانتراكينون

2,2'-dimethyl-1,1' - dianthraquinone

Chemistry
2, 3, 4, 6- Tetrachlorophenol

2, 3, 4, 6- رباعي كلوريد الفينول

2, 3, 4, 6- Tetrachlorophenol

Chemistry
2, 3, 5- Triiodobenzoic acid

2, 3, 5 - ثلاثي أيودرو حمض البنزويك

2, 3, 5- Triiodobenzoic acid

Chemistry
2, 3, 6 - Trichlorobenzyloxypropanol

2, 3, 6- ثلاثي كلوريد بنزيل أوكسي البروبانول

2, 3, 6 - Trichlorobenzyloxypropanol

Chemistry
2,3-Butanediol

2,3- بوتان ديول

2,3-Butanediol

Chemistry
2,3-Butanedione

2,3- بوتان ديون

2,3-Butanedione

Chemistry
2,3 - Butylene 0xide

أكسيد البوتيلين -2, 3

2,3 - Butylene 0xide

Chemistry
2,3 - Butylene glycol

بوتيلين جليكول - 2, 3

2,3 - Butylene glycol

Chemistry
2,3-Diaminoanthraquinone

3،2- ثنائي أمبنو أنثراكينون

2,3-Diaminoanthraquinone

Chemistry
2,3- diaminophenazine

2,3 - ثنائي أمينو الفينازين

2,3- diaminophenazine

Chemistry
2,3- dichloro-5,6- dicyanobenzoquinone

2,3 - ثنائي كلورو - 5,6 - ثنائي سيانوبنزوكينون

2,3- dichloro-5,6- dicyanobenzoquinone

Chemistry
2,3- dihydroindene

2,3 - ثنائي هيدروإيندين

2,3- dihydroindene

Chemistry
2, 3 - Dihydropentine

2 ، 3 - ثنائي هيدرو بنتين

2, 3 - Dihydropentine

Chemistry
2,3-dihydropyrqn

2,3 - ثنائي هيدروبيران

2,3-dihydropyrqn

Chemistry
2,3 - dihydroxybutane

2,3 - ثنائي هيدروكسي البيوتان

2,3 - dihydroxybutane

Chemistry
2, 3 - Dihydroxynaphthalene

2 ، 3 - ثنائي هيدروكسي النفثالين

2, 3 - Dihydroxynaphthalene

Chemistry
2,3- dimercaptopropanol

2,3- ثنائي مركبتو بروبانول

2,3- dimercaptopropanol

Chemistry
2,3-dimethyl-1,3-butadiene

2,3- ثنائي ميثيل -1,3- بوتاديين

2,3-dimethyl-1,3-butadiene

Chemistry
2,3-Dimethylanthracene

3,2- ثنائي مثيل الأنثراسين

2,3-Dimethylanthracene

Chemistry
2,3-dimethylbutane

2,3- ثنائي ميثيل البوتان

2,3-dimethylbutane

Chemistry

Pages