English Arabic dictionary قاموس إنجليزي عربي

Search Al Qamoos dictionary in English, Arabic or combine both.
English Term Arabic Term Google Define Domain
adhesion

تلاصق

adhesion

Architecture
allowable bearing pressure

ضغط التحميل المسموح به

allowable bearing pressure

Architecture
allowable pile load

حمل الركيزة المسموح به

allowable pile load

Architecture
anchor bolt

مصمال تثبيت

anchor bolt

Architecture
anchorage length

طول تثبيت

anchorage length

Architecture
angle of shear resistance

زاوية مقاومة القص

angle of shear resistance

Architecture
antivibration mounting

وسادة مانعة للاهتزاز

antivibration mounting

Architecture
aquifer

طبقة ماء أرضية

aquifer

Architecture
batter pile

ركيزة مائلة

batter pile

Architecture
beam

جائز

beam

Architecture
bearing

تحميل

bearing

Architecture
bearing area of foundation

مساحة الأساس المح ملة

bearing area of foundation

Architecture
bearing plate

قرص تحميل

bearing plate

Architecture
boring

حفرة سبرية حفر سبري

boring

Architecture
buttressed retaining wall

جدار ساند بأكتاف أمامية

buttressed retaining wall

Architecture
cantilever action

فعل عاتولي

cantilever action

Architecture
cantilever footing

أساس عاتولي

cantilever footing

Architecture
cantilever wall

جدار عاتولي

cantilever wall

Architecture
cased pile

ركيزة مغلف

cased pile

Architecture
casing

تغليف

casing

Architecture

Pages