English Arabic dictionary قاموس إنجليزي عربي

Search Al Qamoos dictionary in English, Arabic or combine both.
English Term Arabic Term Google Define Domain
ledger

(الدفتر( الأستاذ

ledger

Transport
lights out

أطفاء الأنوار

lights out

Transport
limit load

الحمل النهائي

limit load

Transport
limit of travel

صلاحية الطرق

limit of travel

Transport
line of supply

خط الأمداد

line of supply

Transport
lines of communication

خطوط المواصلات

lines of communication

Transport
livestock

مواش

livestock

Transport
load

حمولة

load

Transport
load record

سجللأ الحمولة

load record

Transport
loading point

نقطة التحميل

loading point

Transport
local protection

حماية محلية

local protection

Transport
logistical command

قيادة لوجستية

logistical command

Transport
logistical support

اسناد لوجستي

logistical support

Transport
logistics

لوجستيات

logistics

Transport
logistics

الأمداد والتجهيز

logistics

Transport
long halt

أستراحة طويلة

long halt

Transport
lorry

شاحنة

lorry

Transport
main line of supply

محور التموين الرئيسي

main line of supply

Transport
main supply depot

مستودع التزويد الرئيسي

main supply depot

Transport
main supply depot

مستودع التموين التزويد الرئيسي

main supply depot

Transport

Pages