English Arabic dictionary قاموس إنجليزي عربي

Search Al Qamoos dictionary in English, Arabic or combine both.
English Term Arabic Term Google Define Domain
biologically resistant

مقاوم حيويا

biologically resistant

Technical
cellular biology

علم الأحياء الخلوي

cellular biology

Technical
environmental biology

أحياء بيئية

environmental biology

Technical
molecular biology

بيولوجيا جزيئية - علم أحياء جزيئية

molecular biology

Technical
structural biology

بيولوجيا بنيوية

structural biology

Technical
systems biology

بيولوجيا/علم أحياء النظم

systems biology

Technical
biological shell

قنبلة جرثومية

biological shell

Military
chemical - biological

كيماوي - جرثومي

chemical - biological

Military
integration biological

تآزر بيولوجي

integration biological

Medical
biological agent

عامل بيولوجي

biological agent

Military
biological operation

عملية بيولوجية

biological operation

Military
Biological Warfare

الحرب البيولوجية

Biological Warfare

Politics
Biological War

حرب بيولوجية

Biological War

Politics
biologic test

اختبار بيولوجي

biologic test

Medical
biological factors

دورة بيولوجية

biological factors

Medical
biological markers

واسمات بيولوجية

biological markers

Medical
biological performance

كفاءة بيولوجية

biological performance

Medical
biological products

مستحضرات بيولوجية

biological products

Medical
Biological Standardization

التعيير البيولوجي (الحيوي) - التقييس البيولوجي

Biological Standardization

Medical
DTR - Biologicals

مستحضرات حيوية - بيولوجيات

DTR - Biologicals

Medical

Pages