English Arabic Dictionary

Search in English, Arabic or combine both.
Source Target Google Define Domain
cardiotoxic

سام للقلب

cardiotoxic

Medical
cardiotoxic

سام القلب، مسم للقلب

cardiotoxic

Medical
cardiotoxicity

السمية القلبية

cardiotoxicity

Medical
cardiotoxicity

التسمم القلبـي

cardiotoxicity

Medical
cardiotoxic effect

تأثير سام للقلب

cardiotoxic effect

Medical
mitomycin cardiotoxicity

السمية القلبية المحدثة بالميتوميسين

mitomycin cardiotoxicity

Medical
cardiotoxic e.

أثر سام القلب

cardiotoxic e.

Medical
mitomycin cardiotoxicity

تسمم القلب بالميتوميسين

mitomycin cardiotoxicity

Medical
anthracycline cardiotoxicity

التسمم القلبـي بالأنثراسيكلين

anthracycline cardiotoxicity

Medical
cardiotoxic myolysis

تحلل عضل القلب السمي

cardiotoxic myolysis

Medical
cardiotoxic myolysis

تحلل العضل السام للقلب

cardiotoxic myolysis

Medical
cardiotoxic cardiomyopathy (CMP)

اعتلال عضلة القلب السام للقلب

cardiotoxic cardiomyopathy (CMP)

Medical
doxorubicin-induced cardiotoxicity

السمية المحدثة بالدوكسوروبسين

doxorubicin-induced cardiotoxicity

Medical
doxorubicin-induced cardiotoxicity

سمية قلبية محدثة بالدكسوروبيسين

doxorubicin-induced cardiotoxicity

Medical