English Arabic dictionary قاموس إنجليزي عربي

Search Al Qamoos dictionary in English, Arabic or combine both.
English Term Arabic Term Google Define Domain
DMFO = eflornithine

إفلورنيتين: وهو مثبط إنزيم نازعة كربوكسيل الأورنيتين

DMFO = eflornithine

Medical
eflornithine hydrochloride

إيفلورنيتين هيدروكلوريد

eflornithine hydrochloride

Medical
eflornithine (DMFO)

إفلورنيتين

eflornithine (DMFO)

Medical