English Arabic dictionary قاموس إنجليزي عربي

Search Al Qamoos dictionary in English, Arabic or combine both.
English Term Arabic Term Google Define Domain
hypertriglyceridemia

فرط ثلاثي غليسيريد الدم

hypertriglyceridemia

Medical
hypertriglyceridemia

فرط جليسريدات الدم

hypertriglyceridemia

Medical
hypertriglyceridemia

فرط ثلاثي جليسريدات الدم

hypertriglyceridemia

Medical
hypertriglyceridemia

فرط ثلاثي الجليسريد في الدم

hypertriglyceridemia

Medical
alimentary hypertriglyceridemia

فرط ثلاثي غليسيريد الدم الهضمي المنشأ في الدم

alimentary hypertriglyceridemia

Medical
familial hypertriglyceridemia

فرط ثلاثي غليسيريد الدم العائلي

familial hypertriglyceridemia

Medical
familial hypertriglyceridemia

فرط ثلاثي جليسريد الدم العائلي

familial hypertriglyceridemia

Medical
hypertriglyceridemia hypertrigliceridemia

فرط تكون الجلسريدات الثلاثية في الدم

hypertriglyceridemia hypertrigliceridemia

Medical
hypertriglyceridaemia;hypertriglyceridemia

فرط غليسريد الدم الثلاثي

hypertriglyceridaemia;hypertriglyceridemia

Medical
carbohydrate-induced hypertriglyceridemia

فرط ثلاثي غليسيريد الدم المحرض بالكربوهيدرات

carbohydrate-induced hypertriglyceridemia

Medical
familial hypertriglyceridemia (= familial hyperlipoproteinemia)

فرط ثلاثي غليسيريد الدم العائلي (= فرط بروتينات الدم الشحمية العائلي)

familial hypertriglyceridemia (= familial hyperlipoproteinemia)

Medical