English Arabic Dictionary

Search in English, Arabic or combine both.
Source Target Google Define Domain
livedo

تزرق، كمدة، تكهب

livedo

Medical
livedo annularis

تزرق حلقي

livedo annularis

Medical
inflammatory livedo

تزرق التهابي

inflammatory livedo

Medical
livedo racemosa

تزرق عنقودي

livedo racemosa

Medical
livedo reticularis

تزرق شبكي

livedo reticularis

Medical
livedo telangiectatica

تزرق متوسع الشعيرات

livedo telangiectatica

Medical
livedo vasculitis

التهاب وعائي كالح

livedo vasculitis

Medical
livedo racemosa

تزرق عنقودي (= تزرق شبكي)

livedo racemosa

Medical
postmortem livedo

تزرق تال للموت

postmortem livedo

Medical
livedo racemosa

تزرق عنقودي (شبكي)

livedo racemosa

Medical
livedo telangiectatica

تزرق متوسع الشعريات

livedo telangiectatica

Medical
livedo vasculitis

التهاب وعائي كالح (التهاب وعائي هياليني قطعي)

livedo vasculitis

Medical
postmortem livedo

تزرق رمي

postmortem livedo

Medical
livedo annularis (= livedo reticularis)

تزرق حلقي (= تزرق شبكي)

livedo annularis (= livedo reticularis)

Medical
livedo reticularis idiopathica

تزرق شبكي مجهول السبب

livedo reticularis idiopathica

Medical
livedo reticularis symptomatica

تزرق شبكي مصحوب بأعراض

livedo reticularis symptomatica

Medical
livedo reticularis symptomatica

تزرق شبكي أعراضي

livedo reticularis symptomatica

Medical
livedo vasculitis (= segmented hyalinizing vasculitis)

التهاب وعائي كالح (= التهاب وعائي مهلن قطعي)

livedo vasculitis (= segmented hyalinizing vasculitis)

Medical