English Arabic dictionary قاموس إنجليزي عربي

Search Al Qamoos dictionary in English, Arabic or combine both.
English Term Arabic Term Google Define Domain
transcortin

ترانزكورتين

transcortin

Medical
transcortin

ترانزكورتين (ألفابروتين ينقل الكورتيزول في البلاسما)

transcortin

Medical
transcortin

ترانسكورتين (ألفا بروتين ينقل الكورتيزول في البلازما)

transcortin

Medical
transcortin

ترانسكورتين

transcortin

Medical