English Arabic dictionary قاموس إنجليزي عربي

Search Al Qamoos dictionary in English, Arabic or combine both.
English Term Arabic Term Google Define Domain
hypoplasia

نقص التنسج

hypoplasia

Medical
hypoplasia

ضوى

hypoplasia

Medical
hypoplasia

نقص التنسج أو التكون أو النمو

hypoplasia

Medical
enamel hypoplasia

نقص تنسج الميناء

enamel hypoplasia

Medical
gingival hypoplasia

نقص التنسج اللثوي

gingival hypoplasia

Medical
condylar hypoplasia

نقص تنسج اللقمة الفكية

condylar hypoplasia

Medical
craniofacial hypoplasia

نقص التنسج القحفي الوجهي

craniofacial hypoplasia

Medical
dental hypoplasia

نقص تنسج الأسنان

dental hypoplasia

Medical
exanthemata hypoplasia

نقص التنسج الطفحي

exanthemata hypoplasia

Medical
fluorosis hypoplasia

نقص التنسج بالتسمم الفلوري

fluorosis hypoplasia

Medical
granulocytic hypoplasia

نقص تكون المحببات

granulocytic hypoplasia

Medical
hereditary hypoplasia

نقص التنسج الوراثي

hereditary hypoplasia

Medical
nasomaxillary hypoplasia

نقص تنسج الأنف و الفك العلوي

nasomaxillary hypoplasia

Medical
oligonephronic hypoplasia

نقص التنسج القليل الكليونات

oligonephronic hypoplasia

Medical
pluricystic hypoplasia

نقص التنسج المتعدد الأكياس

pluricystic hypoplasia

Medical
thymic hypoplasia

نقص تنسج التوتة

thymic hypoplasia

Medical
Turner's hypoplasia

نقص التنسج لتيرنر

Turner's hypoplasia

Medical
hypoplasia tubae

ضوى البوق

hypoplasia tubae

Medical
Turner's hypoplasia

نقص التنسج لتيرنر (لأحد الأسنان)

Turner's hypoplasia

Medical
condyle hypoplasia

نقص التنسج اللقمي

condyle hypoplasia

Medical

Pages