English Arabic dictionary قاموس إنجليزي عربي

Search Al Qamoos dictionary in English, Arabic or combine both.
English Term Arabic Term Google Define Domain
parity

تساوي

parity

Legal
parity

تعادل

parity

Legal
parity

تكافؤ. تعادل (في الشفعية والوترية)

parity

Science
parity

تناسب

parity

Legal
parity price

ثمن تعادلي

parity price

Legal
parity bit

بت التكافؤ، بت التثبت: بت إضافي (الواحد أو الصفر) يضاف إلى بتات المعطيات لجعلها فردية أو زوجية. فإذا حصل تغير في هذا التكافؤ (الفردي أو الزوجي) فهو دليل على حصول خطأ.

parity bit

Science
parity check

تدقيق التكافؤ، تدقيق التثبت: تدقيق باستخدام بت التكافؤ.

parity check

Science
parity bit

بت التكافؤ: بت إضافي لمراجعة دقة كل بت بمجموعة بيانات

parity bit

Military
Longitudinal parity

تماثل طولي

Longitudinal parity

Science
par, parity

تعادل

par, parity

Legal
equality, parity

مساواة

equality, parity

Legal
purchasing power parity (ppp)

تكافؤ القوة الشرائية

purchasing power parity (ppp)

Social
equivalence, equality, parity

تكافؤ

equivalence, equality, parity

Legal
Spin-parity combinations

تراكيب مدارية - برمية

Spin-parity combinations

Science
UNESCO Action Plan for Gender Parity (2008-2015)

خطة عمل اليونسكو لتحقيق التكافؤ بين الجنسين

UNESCO Action Plan for Gender Parity (2008-2015)

Legal