English Arabic dictionary قاموس إنجليزي عربي

Search Al Qamoos dictionary in English, Arabic or combine both.
English Term Arabic Term Google Define Domain
oriental sore

قرحة شرقية (داء الليشمانيات)

oriental sore

Medical
Saddle - Sores

تسلخات الجلد نتيجة ضغط السـرج

Saddle - Sores

Medical
Summer Sore

التقرح الصيفي

Summer Sore

Medical
Summer sores

تقرحات الصيف

Summer sores

Medical
Shore hardness

صلادة شور

Shore hardness

Medical
Storing feeds

تخزين الأعلاف

Storing feeds

Medical
Apgar score

حرز أبغار

Apgar score

Medical
recovery score

حرز الإفاقة

recovery score

Medical
severity score

حرز الوخامة

severity score

Medical
Apgar scoring

مقياس أبجار

Apgar scoring

Medical
Apgar's score

حرز أبغار (لتقييم الطفل بعد ولادته)

Apgar's score

Medical
Liege score

جدول لييج

Liege score

Medical
Blind scoring

تصحيح أعمى

Blind scoring

Medical
Hegsted score

رقم هجسـتد

Hegsted score

Food
Key's score

رقم كيز

Key's score

Food
Gleason score

حرز (تسجيل) جليزون

Gleason score

Medical
satandard score

الحرز المعياري

satandard score

Medical
standard score

الحرز المعياري

standard score

Medical
abstinence score

حرز الامتناع

abstinence score

Medical
Apgar score

حرز أبجار

Apgar score

Medical

Pages