English Arabic dictionary قاموس إنجليزي عربي

Search Al Qamoos dictionary in English, Arabic or combine both.
English Term Arabic Term Google Define Domain
LTS (long-term store)

تخزين طويل الأجل

LTS (long-term store)

Education
A's,three

السن والقدرة والقابلية

A's,three

Education
Stove dome

قبة مسخن الهواء

Stove dome

Iron and Steel
Whitwell stove

مسخن هواء ويتول

Whitwell stove

Iron and Steel
Grade equivalent score

الدرجة المكافئة للفرقة أو الصف وهي درجة معيارية (مثل الدرجة المعيارية ذ : Z أو ت : T) Standard score

Grade equivalent score

Education
Shore scleroscope

اسكليروسكوب

Shore scleroscope

Iron and Steel
Hot blast stoves

مسخنات الهواء

Hot blast stoves

Iron and Steel
Material stores

مخازن المواد

Material stores

Iron and Steel
Scoring rubric

قواعد التصحيح

Scoring rubric

Education
Analytic scoring

التصحيح باستخدام الطريقة التحليلية وهي طريقة تقوم على اعطاء درجة لكل عنصر من عناصر الإجابة عن سؤال في اختبارات المقال أو إعطاء درجة لكل عنصر من عناصرتقييم إنتاج أو أداء ما باستخدام محكات محددة

Analytic scoring

Education
Holistic scoring

التصحيح بطريقة الانطباع العام بصحة الإجابة وإعطاء درجة طبقا لهذا الانطباع

Holistic scoring

Education
Scoring rubrics

قواعد التصحيح

Scoring rubrics

Education
Scoring weights

أوزان التصحيح

Scoring weights

Education
Composite score

درجة مركبة (الدرجة الكلية)

Composite score

Education
Raw score

الدرجة الخام

Raw score

Education
Derived score

درجة مشتقة (درجة محولة) من درجة أخرى

Derived score

Education
Ability score

درجة القدرة

Ability score

Education
Stanine score

الدرجة التساعية (الدرجة المعيارية التساعية) وهي درجة معيارية متوسطها 5 ، وانحرافها المعياري 2

Stanine score

Education
Observed score

الدرجة الملاحظة أو المشاهدة التي يحصل عليها الفرد في اختبار أو مقياس ما

Observed score

Education
Obtained score

الدرجة التي يحصل عليها الفرد في اختبار أو قياس ما

Obtained score

Education

Pages