English Arabic dictionary قاموس إنجليزي عربي

Search Al Qamoos dictionary in English, Arabic or combine both.
English Term Arabic Term Google Define Domain
tetrad

رباعية: زوج من الصبغيات المتماثلة مؤلف من أربع صبغيدات (في الطور التمهيدي للانقسام الاختزالي).

tetrad

Science
tetrad

رابوع، رابوع بوغي

tetrad

Science
tetrad

رباعي، رباعي الصبغيد

tetrad

Science
harmonic tetrad

رابوع توافقي: النقاط الأربع لمدى توافقي

harmonic tetrad

Science